Välkommen! Vi har över 850 olika reservdelar direkt i eget lager - Lagervarorna skickas samma eller nästa arbetsdag från beställningen och leveranstid är ca 2-5 vardagar.

Tips och råd för bastuanvändaren

Samla här de bästa tipsen och råd för att behålla din bastu och bastuaggregat i bästa möjliga skick!


Elbastuaggregat - Underhåll och felsökning

Vedeldad Bastuugn - Underhåll och användning

Hur väljer man rätt bastuaggregat med rätt effekt - kalkulering av bastuvolymen


Elbastuaggregat - Underhåll och felsökning

Med dessa tips bibehåller du din elbastuaggregatets funktion och skick!

Bastustenar

Kontrollera bastustenarnas skick minst en gång om året. Om du använder bastu flitigt är det värt att kontrollera stenarnas skick oftare, eftersom de korroderar vid användning på grund av temperaturfluktuationer. Byt eventuellt ut bastustenarna mot nya eller så kan du även stapla dem igen och byta stenarna som är i dåligt skick. Stapla stenarna glest så att luft kan cirkulera mellan dem och alltid enligt kaminens anvisningar och undvik att "kila" fast dem mellan motstånden. På så sätt förlänger man i första hand livslängden på värmemotstånd och förbättrar samtidigt ångan som aggregatet producerar. Du hittar mer detaljerade tillverkar-/modellspecifika instruktioner för att byta och stapla stenar i bruksanvisningen till ditt aggregat. Tänk alltid på att endast använda bastustenar som är avsedda för bastuaggregat och som har rätt storlek för din modell. Kontrollera alltid rätt storlek och kvalitet på stenar i aggregatets bruksanvisningen.

Motstånd/Värmeelement

I samband med besiktning/byte av stenarna är det en bra tid att kontrollera värmemotståndens skick åtminstone visuellt och om du märker defekter på dem, till exempel skevhet eller korrosion, kan det vara dags att byta motstånd eller/och motståndstöd. Om ett motstånd inte värms upp eller lyser inte rött när värmaren är på är den troligen skadad. Vi rekommenderar alltid att alla värmemotstånd byts ut samtidigt, eftersom det är ganska vanligt att när ett motstånd i bastuaggregatet har bytts kan nästa redan snart gå sönder- på så sätt sparar du också på installationskostnaderna. Se alltid den detaljerade modellspecifika informationen i bruksanvisningen för din bastuaggregat!

Styrenhet, termostat och temperatursgivare för elbastuaggregat

De elektroniska delarna relaterade till styrningen av elbastuaggregat kan också skadas ibland. I det här fallet kanske aggregatet till exempel inte värms upp alls, kontrollpanelen är mörk eller temperaturkontrollen fungerar inte. Som tur kan man som huvudregel hitta olika reservdelar till nästan alla elektriska bastuaggregat, men att lokalisera felet kan vara ett problem. Även i det här fallet, med en bra och auktoriserad elektriker, kommer det att gå snabbare och felet kommer troligen att åtgärdas.

Om bastuaggregatet inte värms upp eller värms upp långsamt

Om din bastu och bastuaggregat inte värms upp ordentligt eller alls, kontrollera först om alla säkringar som bastuaggregatet använder är hela/på i elcentralen. Det är också värt att kontrollera om överhettningsskyddet i kaminen har löst ut (i så fall måste felet åtgärdas). Kontrollera även motstånden - lyser alla motstånd när värmaren är på? Om orsaken inte är klar med dessa kan det vara ett elektroniskt fel eller till exempel ett fel relaterat till temperaturgivaren eller värmarens klocka. I dessa fall, kontakta alltid din lokala auktoriserad elektriker för hjälp!

Du hittar ett brett urval av originala reservdelar till elbastuaggregat från de mest populära tillverkarna från Saunaparts.se direkt från vårt eget lager med snabba leveranser! Behöver du hjälp med att hitta rätt reservdel till ditt bastuaggregat kan du kontakta vår kundtjänst. Gräv innan dess informationen om din nuvarande aggregat, till exempel genom att fotografera aggregatets typskylt.

Obs! Vänligen notera att installation och reparation av elektrisk utrustning kan bara utgöras av en auktoriserad elinstallatör eller elinstallationsföretag!

Länk till vårt utbud av elbastuaggregatets reservdelar:


Vedeldad Bastuugn - Underhåll och användning

Med dessa tips bibehåller du din vedeldad bastuugnens funktion och skick!

Bastustenar

Se till att bastustenarna på din vedbastuugn följer tillverkarens anvisningar och är lämpliga för vedeldad bastuugnar. Observera att vedugnar vanligtvis använder bastustenar med större diameter jämfört med elektriska aggregat (med vissa undantag), i allmänhet bastustenar med en diameter på ca 10 - 15 cm. Om du går i bastu ofta, byt stenarna regelbundet eller åtminstone stapla dem igen och ta samtidigt bort löst stenmaterial och byta stenar i dåligt skick. På så sätt säkerställer du luftigare bad, förkortar bastuns uppvärmningstid och förlänger livslängden på din bastuugn.

Eldstad

Kontrollera visuellt skicket på insidan av bastuugnens eldstad emellanåt. Också rengöra bastuugnens eldstad från aska och samtidigt kontrollera rostens och asklådans skick. Om din modell har separata luftstyrningsplattor inuti eldstaden, ta försiktigt bort dem också och ta bort askan som samlats bakom dem. Tömma alltid asklådan innan du tänder - på så sätt ser du till att elden får luft och gallret/rosten inte överhettas. Till de flesta vedbastuugn finns galler och asklådor som reservdelar om dom måste bytas.

Eldstadslucka och luckans glas

Kontrollera monteringen av eldstadens luckans dörrhandtag och, vid en glasdörr, glasets skick för sprickor. Eldstadsglaset kan spricka på grund av termisk expansion eller på grund av stora temperaturfluktuationer eller om något träffar glaset. Det finns nya eldstadsluckor och reservglas samt luckhandtag till de flesta vedbastuugnmodeller att skaffa.

Skorsten och rökrör

Speciellt när det gäller stålskorsten är det viktigt att visuellt kontrollera skorstens skick tillräckligt ofta, tex ett par gånger om året. Se också till att röret sötas i enlighet med lokala föreskrifter och tillräckligt ofta. Om bastun inte har använts på länge, se till innan du tänder att det inte finns några blockeringar i rökkanalen (t.ex. på grund av ett fågelbo eller liknande). Se även till att regnhatten sitter på plats ordentligt och att rökspjället fungerar. Vid behov finns olika reservdelar till skorstenar, beroende på tillverkare och modell. Här hittar du vårt utbud av reservdelar till bastuskorsten och rör.

Vattenvärmare och murgrytor

När du eldar en bastuugn med en inbyggd vattenvärmare/tank eller en separat murgryta, kom alltid ihåg att fylla på värmarens vattentank – annars finns risken att tanken skadas. Rengör vattenberedaren då och då, speciellt om vattnet har stått länge i tanken. Töm alltid vattenvärmaren före vintern för att förhindra frysning eller om bastun inte används under en längre tid. Det finns många reservdelar tillgängliga för bastuns vattenvärmare och grytor såsom vattenkranar och tätningar, behåller/vattentank och lock - här kan du hitta vårt utbud av reservdelar till vattenvärmare och murgrytor.

Bränsle

Använd alltid så torr ved som möjligt i bastukaminen. Fukthalten i veden påverkar avsevärt kaminens effektivitet och även utsläppen. Bränn inte något annat i spisen - du kan använda  björk bark, en tändningsbit eller tidningspapper när du eldar.

Reservdelar till vedeldad bastuugn

De mest bärande delarna till vedeldade bastugnar finns att skaffa som reservdelar som är lätt att byta själv, t.ex. galler/rost, eldstadsluckor och -glas, asklådor, luftriktningsplattor. I vårt utbud kan du hitta reservdelar lämpliga för vedugnar från de mest populära tillverkarna via dessa länkar:


Hur väljer man rätt bastuaggregat med rätt effekt - kalkulering av bastuvolymen

Bastuaggregatet väljs på grund av basturummets beräknade volymet. Det är viktigt att skaffa rätt aggregat med rätt effekt, annars måste till exempel ett bastuaggregat med för liten effekt måste värmas upp för en längre tid, vilket förkortar aggregatets livslängd, ökar utsläppen och ofta också räcker värme inte.

Välja rätt bastuaggregat (ved eller elektrisk) enligt följande steg:

  1. Skriv ner ditt basturums bredd, djup och höjd och beräkna bastuns inre volym genom att multiplicera dem.
  2. Om din bastu har en glasdörr, lägg till 2m3 till denna volym
  3. Observera att om din bastu har en oisolerad vägg- eller takyta (t.ex. betong, kakel eller tegel) måste 1,2m3 läggas till den beräknade bastuvolymen för varje kvadratmeter(m2) av oisolerad yta. Dessutom, om bastun till exempel är en utomhusbastu och väggarna är gjorda av oisolerad timmer, måste volymen multipliceras med 1,5.

Så om till exempel din bastu har bredd på 2m, djupet 2,5m och höjden 2,2m, och bastun har en glasdörr och dessutom finns en 2,2m2 stenmur bakom kaminen, beräknas volymen på bastun då enlig: 2x2,5x2,2=11m3 + 2m3 + 2,2*1,2 = 15,6 => 16m3

När du har den korrekt kalkulerad volymen på din bastu, välj ett aggregat för vilken den rekommenderade bastuvolymen stämmer överens med ditt beräknade värde, t ex för 16m3 är ett aggregat med en rekommenderad effekt på 10-20m3 lämplig. Välj hellre ett aggregat med lite högre effekt, om det finns fler alternativ, så länge du ser till att den minsta bastustorlek som anges för aggregatet också uppfylls.

Presentkort som använts för ditt inköp.